Điều khiển HD-A6 Wifi
Điều khiển HD-A6 Wifi
Điều khiển HD-A6 Wifi
Điều khiển HD-A6 Wifi
Điều khiển HD-A6 Wifi
Ngày đăng: 31/08/2020 17:34:06

Mã sản phẩm: A6
Giá:  6.500.000  6.300.000
Phạm vi điều khiển: 2048W x 1024H
Phạm vi điều khiển max: 3084W x 4096H
Đã có card wifi
Bảo hành: 12 tháng


Sản phẩm liên quan
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-P901
Mã sản phẩm: P901
Giá: 14.000.000đ 13.000.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP410
Mã sản phẩm: HD-VP410
Giá: 3.700.000đ 3.500.000đ
Xử lý hình ảnh ( LED VIDEO PROCESSOR) HD-VP210
Mã sản phẩm: HD-VP210
Giá: 2.450.000đ 2.350.000đ
Mạch điều khiển LED Full mini
Mã sản phẩm: Mạch Full mini
Giá: 190.000đ 180.000đ
Card phát T901
Mã sản phẩm: T901
Giá: 1.200.000đ 1.000.000đ
Điều khiển HD - A5 Wifi
Mã sản phẩm: A5
Giá: 4.300.000đ 4.150.000đ
Điều khiển HD - A4 Wifi
Mã sản phẩm: A4
Giá: 3.600.000đ 3.400.000đ
Điều khiển HD-A3 Wifi
Mã SP: A3
Giá: 2.000.000đ 1.850.000đ