BỘ ĐIỀU KHIỂN MÀN HÌNH ĐƠN SẮC, ĐA SẮC, BIỂN VẪY
Điều khiển LED Full K4000C DMX 512
Mã sản phẩm: K4000C( DMX 512) 
Điều khiển 4096 LED 
Giá: 1.400.000đ 1.300.000đ
Điều khiển LED Full K8000C
Mã sản phẩm: K8000C (DMX 512) 
Điều khiển 9812 LED 
Giá: 1.700.000đ 1.600.000đ
HD-W62-75 Wifi
 
Mã SP: W62-75 
Giá: 380.000đ 350.000đ
HD-W60-75 Wifi
 
Mã SP: W60-75 
Giá: 300.000đ 280.000đ
HD-W62 Wifi
 
Mã SP: W62 
Giá: 280.000đ 250.000đ
HD-W60 Wifi
 
Mã SP: W60 
Giá: 160.000đ 140.000đ
HD-W64 WIFI
 
Mã SP: W64 
Giá: 430.000đ 390.000đ
HD-W63 WIFI
 
Mã SP: W63 
Giá: 360.000đ 300.000đ
Hub 12 - 16 cổng
Mã sản phẩm: Hub 12-16 
 
Giá: 110.000đ 100.000đ
Mạch điều khiển led 7 màu
Mã SP: Mạch 7 màu 90A 
 
Giá: 150.000đđ 130.000đđ
Huidu HD-D05 Wifi
 
Mã SP: HD-D05 
Giá: 530.000đ 500.000đ
Điều khiển LED Full T4000
Mã sản phẩm: ĐK Full T4000 
 
Giá: 850.000đ 800.000đ
Mạch LED Vẫy 24 Kênh 30A - Oneled
Mã SP: 24K-30A 
Công suất: 24 kênh * 30A 
Giá: 220.000đ 200.000đ
Mạch LED Vẫy 16 Kênh 30A-oneled
Mã SP: 16K-30A 
Công suất: 16 kênh * 30A 
Giá: 170.000đ 150.000đ
Mạch LED Vẫy 12 Kênh 30A-oneled
Mã SP:12K-30A 
Công suất: 12 kênh * 30A 
Giá: 140.000đ 120.000đ
Mạch LED Vẫy 8 Kênh 30A- oneled
Mã SP: 8K-30A 
Công suất: 8 Kênh * 30A 
Giá: 120.000đ 100.000đ
Điều khiển LED Full T1000S
 
Mã sản phẩm: T1000S 
Giá: 370.000đ 350.000đ